Nieuws

Share
Emissievrij wagenpark - Voorstel Van Peteghem

Emissievrij wagenspark - Voorstel Van Peteghem

De doelstelling van CO2- neutrale bedrijfswagens in 2026 zoals vastgelegd in het regeerakkoord kreeg met een recent ontwerp van minister Van Peteghem concreet vorm. Hoewel het nog om een ontwerp gaat, is het duidelijk dat de bedrijven op korte tijd de nodige inspanningen zullen moeten leveren om de doelstellingen te behalen.

Afbouw fiscale voordelen vervuilende wagens

Voor personenwagens aangeschaft vanaf 2023

  • Vanaf 2023 -  jaarlijkse vermindering fiscale aftrekbaarheid vanaf 2023 voor ICE voertuigen
  • Vanaf 2028 – ICE voertuigen niet meer fiscaal aftrekbaar
  • Vanaf 2026 – BEV en FCEV voertuigen blijven 100% aftrekbaar

De regeling staat los van het privégebruik door werknemers.

Voordeel alle aard

Inzake het voordeel alle aard zouden de regels ongewijzigd blijven. Doordat het voordeel alle aard wordt berekend op basis van de uitstoot van CO2, zal dit bovendien fiscaal voordelig blijven voor elektrische voertuigen.

Voor lichte vrachtwagens en motorfietsen  - aangeschaft vanaf 2026

  • 100% aftrekbaar zijn indien elektrisch
  • 50% aftrekbaar indien niet elektrisch

Laadpalen

Om voldoende mogelijkheden te bieden voor de elektrische auto’s op te laden, worden er verschillende maatregelen voorzien ter stimulering van investering in elektrische laadpalen. In het voorstel is er onder meer sprake van volgende:

  • Particulieren

Particulieren die een laadpaal installeren thuis, welke wordt aangestuurd door groene energie  (bv. zonnepanelen) en slimme software zouden mogelijks een belastingvermindering kunnen genieten t.b.v. 45% van de geïnvesteerde bedragen.

  • Ondernemingen

Ondernemingen welke laadpalen installeren die - op semipublieke locatie - toegankelijk zijn zowel voor werknemers als voor derden (tegen betaling), zouden een meer dan 100% fiscale aftrekbaarheid genieten, alsook mogen opteren voor kortere afschrijvingstermijnen

 

Mobiliteitsbudget

Ten slotte zouden ook de alternatieven voor het gebruik van bedrijfswagens aantrekkelijker gemaakt worden, dit door het fiscaal aantrekkelijker maken van het mobiliteitsbudget.

 

Bron: vrtNWS

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak