Nieuws

Share

Het belang van subsidies

De COVID-19 steunmaatregelen zijn voor veel vennootschappen en ondernemers van groot belang gebleken. Hoewel tijdens deze periode door veel vennootschappen de nodige COVID-19 ondersteuning werd aangevraagd, stellen we vast dat de andere – reguliere – subsidieregelingen nog te vaak ongekend of onderbenut zijn.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten hun weg terugvinden in het divers scala aan subsidies en deze correct en tijdig aanvragen, voorziet ons team hiervoor de nodige begeleiding. We overlopen alvast enkele gekendere subsidies:

KMO-Portefeuille

Inhoud

Deze subsidie houdt het specifiek gericht verlenen van een indirecte subsidie voor organisatie van opleiding en diensten binnen de onderneming in:

Opleiding aan medewerkers van de onderneming, gericht op het professionaliseren van de activiteiten. Denk hierbij onder meer aan opleidingen met oog op ontwikkelen van de commerciële vaardigheden, marketing, juridische expertise enzovoort.

Adviezen ter stimulering van de werking van de onderneming. Deze adviezen helpen de vennootschap in staat te stellen om strategische en onderbouwde beslissingen te nemen. Denk hierbij aan het opstellen van communicatieplannen, investeringsanalyses en marktanalyses.

Doelgroep

Omvang steun

Kleine onderneming: 30% (kleine onderneming) en 20% (middelgrote onderneming)
Maximaal: € 7.500,00

Enkel de diensten aangevraagd bij erkende dienstverleners komen in aanmerking. Voor meer informatie zie (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille).

KMO-groeisubsidie

Inhoud

De subsidie beoogt steun voor het realiseren van een groeitraject, en dat specifiek binnen één van onderstaande thema’s:

 • internationalisering
 • digitalisering
 • innovatie
 • duurzaamheid
 • circulair ondernemen

Dit kan gaan van het inwinnen van expertise door het aanwerven van een strategisch profiel tot het inwinnen van specifiek advies bij een externe dienstverlener.

Doelgroep

Omvang

 
Ontwikkelingsproject

Inhoud

De subsidie beoogt het ondersteunen van de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept waarvan het resultaat een belangrijke impact heeft op de prestaties van je bedrijf.

De steun heeft betrekking op de kosten nodig om het project uit te voeren, met onder andere personeelskosten van de externe partners en afschrijvingskosten voor investeringen gedaan ter uitvoering van het project

Doelgroep

 • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
 • Operationeel actief in Vlaanderen
 • Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties komen in aanmerking.

Omvang

Gelet op de omvang van het project en de te vervullen formaliteiten is gespecialiseerde begeleiding aangewezen. Voor meer informatie zie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject.

Cybersecurity verbetertrajecten

Ten slotte wordt er ook verwezen naar de cybersecurity verbetertrajecten waarbij er steun kan worden verkregen voor:

 • Analyses van de informaticaveiligheid binnen de onderneming
 • Het opmaken van actieplannen inzake cyberveiligheid
 • Advies voor het oplossen van prioritaire veiligheidsproblemen

Het gaat hierbij om welbepaalde vastgelegde trajecten met een kostprijs variërend tussen de €25000,00 en €50000,00. De steun bestaat uit een percentage van 45% van deze kostprijs (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten).

Heb je vragen over de mogelijkheden tot subsidiëring van jouw onderneming en/of nood aan begeleiding bij het aanvragen van subsidies, aarzel niet en neem contact met ons op!

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak