Mensen in de zorgsector: het zijn speciallekes. Met hopen geduld, stalen zenuwen en oneindig veel begrip zetten ze zich elke dag opnieuw in om mensen te helpen. In het Lennikse centrum Levenslust is dat niet anders: daar zijn 300 gepassioneerde zorgverleners aan de slag om jongeren die kampen met leerstoornissen, gedragsproblemen en autisme te helpen. Ex-politica Else De Wachter is degene die het allemaal in goede banen leidt. “De veerkracht van onze jongeren om er na elke tegenslag weer volop voor te gaan: daar kunnen we veel van leren.”

Het is bijna eindejaar in Levenslust. Tussen alle acties voor de Warmste Week en de voorbereidingen voor de feestdagen krijgen we Else De Wachter te spreken. Ooit zetelde ze nog in het Vlaams Parlement, tot ze haar carrière een andere wending gaf en koos voor een job in de sector waar haar roeping lag: de zorg. Als directrice staat ze nu aan het hoofd van de drie afdelingen van Levenslust: een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs, eentje voor Buitengewoon Secundair Onderwijs en het Multifunctioneel Centrum (het internaat van vroeger). Geen evidentie, maar Else slaagt er wonderwel in.

“Ik kom oorspronkelijk helemaal niet uit de zorgsector, en was eerst actief in de nationale politiek,” vertelt ze. “Toch kwam het tijdens mijn werk toen al uitgebreid aan bod. We waren in het Vlaams Parlement al bezig met bijzondere jeugdzorg en daar is de kiem gelegd voor mijn verdere loopbaan. Zo schreef ik samen met John Crombez ‘Kansen voor kinderen’. Dat boek kwam voort uit onze passie voor jongeren en kinderen die het moeilijk hebben binnen de maatschappij.”

Zorg op lange termijn

Bij Levenslust vzw kunnen jongeren terecht tussen 6 en 25 jaar. In welke situatie zij ook zitten: ze worden er geholpen en klaargestoomd om te kunnen meedraaien in de wereld van vandaag.

"Jongeren de deur wijzen op het randje van volwassenheid, brengt niets op."

Geen evidente opdracht, want er moet voortdurend gezocht worden naar een evenwicht tussen de vele veranderingen in de sector en het blijven aanbieden van goede zorg, ook na hun 18de levensjaar. Toch is dat laatste absoluut cruciaal, vindt Else. “Het is belangrijk dat je op lange termijn aan de slag gaat met kinderen en jongeren. Ze de deur wijzen op het randje van volwassenheid, brengt niets op. Wij zijn erom gekend om niet snel op te geven, ook niet bij multi-problematische situaties.”

Nochtans vergt zoiets veel van een organisatie als Levenslust. “Wij vragen veel van onze mensen, ja. Er is heel veel draagkracht nodig, alsook heel wat investeringen en vooral ook flexibiliteit van onze werknemers om het allemaal mogelijk te maken. Maar we geloven dan ook stellig in onze missie: dat geen enkele jongere in de kou mag komen te staan op z’n 18 jaar.”
Ben je dan niet officieel volwassen? “Dat wel,” vervolgt Else. “Maar wat mensen niet beseffen is dat deze jongeren vaak niet de luxe hebben om met belangrijke vragen bij hun ouders of familie terecht te kunnen. Cruciale beslissingen en problemen moeten ze alleen tackelen. Wij willen onze jongeren weerbaar maken en ze bijstaan in een aantal belangrijke levensfases, zoals bij het zoeken naar een woning.”
“Natuurlijk kan het wel dat je er als jongere genoeg van hebt op je 18. Die mensen zijn vrij om hun eigen weg te gaan. Voor zij die daar nog niet klaar voor zijn, bieden wij opvang, advies en ondersteuning. Daarvoor is een enorme investering nodig, niet alleen financieel maar ook van onze mensen.”

Leerschool

Nu het nieuwe jaar eraan komt, zullen de meeste mensen wel al eens over hun goede voornemens hebben nagedacht. Toch is er hoogstwaarschijnlijk ook iets dat je van de jongeren van Levenslust kan oppikken. Want van hen kunnen we volgens Else heel wat leren. “De meeste van onze kinderen hebben al een hele geschiedenis in hun rugzak als ze hier toekomen. Ze moeten sterker in het leven staan en eigenlijk is dat contradictorisch, net omdat ze al die negativiteit al hebben meegemaakt.”

"Er zijn mensen die elke dag opnieuw moeten vechten voor hun plaats in de maatschappij."

Wat we van hen kunnen leren? “De moed opbrengen om er elke dag opnieuw voor te blijven gaan, ook als het moeilijk gaat,” vervolgt Else. “Maar ook hun realiteitsbesef is bewonderenswaardig, en ze leggen ook een grote flexibiliteit aan de dag.” Stuk voor stuk eigenschappen die vaak voortkomen uit het feit dat ze er ooit alleen voor stonden. “We beseffen dat vaak niet, maar er zijn mensen die elke dag opnieuw moeten vechten voor hun plaats in de maatschappij. Dat doorzettingsvermogen is heel veel waard.”

Teambuilding

“De financiële steun van BlueGround is héél welkom,” laat Else weten. “We krijgen wel ondersteuning vanuit de bedrijfswereld, maar kunnen natuurlijk alle beetjes gebruiken om de uitdagingen te tackelen die op ons afkomen.”
Levenslust gaat allerlei soorten samenwerkingen aan met de bedrijfswereld. Je kan financieel steunen, maar ook een actieve samenwerking op poten zetten, zoals een teambuilding waarbij werknemers samen leuke klusjes opknappen die de jongeren ten goede komen. Die ervaringen op het terrein laten sterke indrukken na.

"Het is hartverwarmend hoeveel mensen hun steentje willen bijdragen voor Levenslust."

“We krijgen regelmatig vragen van mensen of ze zich na hun uren of tijdens het weekend nog vrijwillig kunnen inzetten voor onze organisatie,” vervolgt Else. “Zo’n grote groep die ineens samen kamers komt schilderen of de tuin onderhouden, dat werk echt als een boost voor onze werknemers. Met zoveel volk krijg je ook heel wat gedaan op korte tijd. Dat werkt aanstekelijk voor de mensen die zich al jarenlang elke dag inzetten voor onze jongeren.”

Ook aan de Warmste Week neemt Levenslust deel. “Er zijn heel wat acties dit jaar. Het is hartverwarmend hoeveel mensen hun steentje willen bijdragen voor Levenslust. Elk jaar neemt het aantal ook toe, en komen we in contact met vrienden, kennissen en sympathisanten die voor ons iets willen betekenen. Zulke acties geven ons de moed om er te blijven voor gaan.

Wil je Levenslust vzw steunen als particulier of als bedrijf, of gewoon graag wat meer weten over de werking? Neem dan zeker eens een kijkje op de website of bel 02 568 11 00.