Ondernemer in de kijker

Share
Het verhaal van Else De Wachter, Levenlust vzw

“BlueGround gidst onze vzw door een stevig groeitraject”

Het is bijna 2 jaar geleden sinds ons laatste gesprek met Else De Wachter, directrice van Levenslust vzw. Sindsdien is haar passie om jongeren te helpen die kampen met leerstoornissen, gedragsproblemen en autisme enkel maar toegenomen. Samen met honderden gemotiveerde zorgverleners leidt ze het centrum door een stevige verbouwing, om een veilige thuis te bieden aan kinderen en jongvolwassenen die daar nood aan hebben. “De coronacrisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt, maar we kijken hoopvol naar de toekomst.”

Op 2 jaar tijd heeft Levenslust een enorme groeispurt meegemaakt. “Er waren al heel lang plannen om met een kwalitatieve GES+-werking te starten,” begint Else. “GES+, dat betekent: aangepaste opvang voor jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen. Je wil hen kunnen opvangen in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels van buitenaf, en daarvoor zijn heel wat middelen nodig voor beveiligde infrastructuur. Gelukkig zijn we nu kunnen starten met de verbouwingswerken, na jaren van vergunningen verkrijgen en financiële middelen verzamelen.”

“We willen van Levenslust een echte zorgcampus maken.”

De GES+ werking is niet het enige waar Levenslust volop voor gaat. “Onze gebouwen zijn best verouderd: een groot deel van onze infrastructuur uit de jaren 70 en 80 voldoet niet meer aan te noden van vandaag. Bovendien blijkt dat de verbouwingswerken ook broodnodig zijn voor de privacy van onze kinderen. We evolueren van slaapzalen naar een eigen kamer per kind, met zorg op maat. Ten slotte is het ook de bedoeling om van Levenslust een echte zorgcampus te maken, met onder andere assistentiewoningen. Het sociaal ondernemerschap is voor ons erg belangrijk: we willen dat elk individu de zorg krijgt waar hij/zij recht op heeft. ”

Graffitikunst

(foto: een project met graffitikunst fleurt de gebouwen op)

BlueGround als financiële gids

“Hoewel BlueGround al lang partner is van onze vzw, zijn we steeds intenser gaan samenwerken,” vervolgt de ex-politica. “BlueGround vervult echt een brugfunctie tussen onze organisatie en onze (financiële) verplichtingen. Begroting, jaarrekening, balansen: zij brengen het allemaal mee in orde.”

Else is vooral tevreden dat inhoudelijke beslissingen zich achteraf vertalen naar concrete cijfers. “Neem nu onze bouwplannen, die ontstaan vanuit een beslissing om kinderen een zo goed mogelijke thuis te geven. BlueGround weet hoe belangrijk die voor ons zijn, en onderzoekt hoe dat hele proces geoptimaliseerd kan worden: wie moet er gecontacteerd worden? Verloopt de communicatie met de banken wel correct? Hoe kan het aanvragen van subsidies gestroomlijnd worden? Ze zijn heel goed mee met ons verhaal.”

Een transparante partner

“Ik vind dat er een goede symbiose bestaat tussen ons en BlueGround,” vervolgt ze. “Ik voel geen schroom om bepaalde dingen aan te kaarten en verwacht transparantie rond de cijfers. Bij BlueGround windt men er geen doekjes om. Als we met hen rond de tafel zitten kan ik een meerjarenstrategie verwachten die afgestemd is op onze organisatie en onze sector, met heel wat proactiviteit wat de meerjarenbegroting betreft. Bovendien zitten we ook geregeld samen rond de cashflow, en kan ik tevreden terugkijken op de goedkeuring van de jaarrekening.”

Eerstesteenlegging

(foto: eerstesteenlegging met minister Jo Vandeurzen)

Ook qua communicatie is er veel begrip van beide kanten. “In onze sector is het belangrijk dat je financiële en boekhoudkundige partner je verhaal en je missie heel goed begrijpt. Wij zijn geen commercieel bedrijf, wij zijn een vzw die een maatschappelijke visie wil uitdragen. BlueGround heeft dat goed begrepen: elke beslissing ondersteunt onze missie.”

“De financiële beslissingen van BlueGround liggen perfect in lijn met de maatschappelijke visie van onze vzw.”

Levenslust in tijden van Corona

Covid-19 heeft het leven in Levenslust er niet makkelijker op gemaakt, zowel voor kinderen als begeleiders. Toch ziet Else enorm veel flexibiliteit. Misschien is het motto ‘We zullen doorgaan’ wel eigen aan de sector?  “Het is zeker niet eenvoudig geweest voor onze kinderen. Ze kregen tijdens de lockdown geen enkel bezoek, enkel via digitale weg. Toen ze dan toch bezoek mochten krijgen, bleef de knuffel die ze al weken gemist hadden uit.”

Toch is Else verbaasd over de manier waarop zowel kinderen als begeleiders ermee zijn omgegaan. “Ik vind dat ze het fantastisch hebben gedaan: ze waren heel flexibel en verdraagzaam tegenover elkaar. Ook van ons personeel kan dat gezegd worden: er werd alles aan gedaan om de goede gezondheid en de zorg van de kinderen te blijven garanderen. Er werd niet gezeurd over kleine details, we hadden het gevoel dat iedereen er samen voor ging. Dat uitte zich ook in het organiseren van een heleboel activiteiten, zoals onze Olympische Spelen, zodat de kinderen het verzetje kregen dat ze nodig hadden. Je merkt dat we, ook in coronatijden, resultaten boeken met deze jongeren. Als een jongere vertrekt en je weet dat die het gaat maken, dan heb je gedaan wat je moest doen.”

“Als een jongere vertrekt en je weet dat die het gaat maken in het leven, dan heb je gedaan wat je moest doen.”

Benieuwd naar de werking van Levenslust vzw, of wil je zelf een steentje bijdragen? Check dan zeker wat ze allemaal doen via de website . Benieuwd naar wat BlueGround voor jouw vzw kan betekenen? Neem dan met ons contact op via de contactpagina of bel gewoon 02 569 00 12.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak