Nieuws

Share

MOSS wordt OSS - Verkoop op afstand - btw

Een ambitieus initiatief van de Europese Commissie voor een modernisering van de btw-regels van toepassing op e-commerce, heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen bij de wetgeving terzake. Deze wordt van kracht op 1 juli 2021.

De plaats van omroep-, telecommunicatie- en elektronische diensten aangeboden aan niet-belastingplichtigen in België wordt in principe geacht zich te bevinden op het grondgebied van de afnemer. Dit heeft tot gevolg dat een belastingplichtige-indiener zich in principe moet identificeren in elke lidstaat waar hij klanten heeft voor zijn B2C-relaties.

Al enkele jaren bood de MOSS-regeling, een afkorting voor Mini One Stop Shop, een oplossing voor dit probleem door de dienstverlener de mogelijkheid te geven om zich te identificeren in één lidstaat, die waar de hoofdzetel voor zijn activiteit gevestigd is, en in deze lidstaat zijn gewone btw-aangiften en MOSS-aangifte te doen. Deze maakt echter geen aftrek van inkomende facturen van leveranciers in deze landen mogelijk.

Vanaf 1 januari 2021 - ondertussen verschoven naar 1 juli 2021 - wordt dit stelsel herdoopt tot One Stop Shop (OSS) en uitgebreid naar de andere B2C-diensten en bepaalde verkopen op afstand van goederen. Al deze verrichtingen kunnen zo worden opgenomen in de OSS-aangifte van de betreffende belastingplichtige.

Daarnaast verdwijnen voor verkopen op afstand de vroegere drempels van € 35.000 of € 100.000 (individueel berekend voor elke lidstaat). Tot aan deze drempels was het voor bedrijven actief op het vlak van verkopen op afstand mogelijk om de btw van hun eigen lidstaat toe te passen en in dat land hun aangiftes in te dienen.

Dat zal niet meer het geval zijn, en deze bedrijven hebben geen andere keuze dan gebruik te maken van de OSS-regeling of zich te registreren bij de btw-diensten in elke lidstaat waar ze verrichtingen doen.

Er is maar één uitzondering op dit principe: bedrijven die voor hun verkopen op afstand onder de drempel van € 10.000 blijven (dit keer berekend voor het geheel van de andere lidstaten, en niet voor elke lidstaat afzonderlijk), kunnen in alle omstandigheden beschouwen dat hun verrichtingen plaatsvinden op de plaats van de verkoper.

Deze wijzigingen kunnen een hele omwenteling voor de e-commerce inhouden, omdat gelijk welk bedrijf dat verkopen op afstand naar andere EU-landen doet, waaronder ook de kleine bedrijven, zich moet beraden over de overschrijding van de drempel van € 10.000 per jaar binnen de EU, en dus eventueel over de verplichting om te factureren met buitenlandse btw of de keuze voor OSS-registratie.

Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen over dit onderwerp.

 

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak